norges hus tootmise

Hustillverkaren Norges Hus OÜ är specialiserat på tillverkning och montage av träram-elementhus för den norska marknaden.

ProductionFerdighus_4Ferdighus_2Walls70012_6

Konstruktionen av hus med träregelstomme är utarbetad med hänsyn till norska klimategenskaper och byggregler. Vi använder oss endast av högkvalitativt massivt byggnadsvirke. I och med det 13 meter långa kammartorkade, hyvlade och fingerskarvade massivvirket kan vi bygga framträdande stabila träbyggnader i upp till tre våningar.

Senco_norgeshus_01OSB_norgeshus_1Norgeshus_ursa_170012_7BSH_norgeshus_1Norgeshus_kvh_1

Ytterväggar och yttertak är projekterade på ett sätt som minimerar energiförlusten och gör husen trivsamma i både vind, regn och snö. Takkonstruktionens U-värde är 0,13 m2K. Beroende på ytterbeklädnad kan ytterväggarnas U-värde vara från 0,16 V/m2K (träpanel) till 0,12 W/m2K (mineralputs). Husen byggs endast av material av certifierade internationella tillverkare. Vänligen klicka här får närmare information om teknisk specifikation.

Norges Hus OÜ-s tillverkningsanläggningar är belägna i norra Estland, i ca två mils avstånd från Tallinn. Våra tillverkningschefer har 15 års omedelbara erfarenheter i byggning av trähus. Det erfarna tillverkningsteamet tillverkar element till varje hus med omsorg och hängivenhet, vilket garanterar en god tillverkningskvalitet och maximal kundförlåtenhet.

Kompetens, erfarenhet, kvalitet – trästomme-elementhus direkt från tillverkaren.